Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach

Placówka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu interwencyjno-socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w sprawowaniu opieki.

Placówka przeznaczona jest na 30 miejsc: 20 miejsc socjalizacyjnych, 10 miejsc interwencyjnych

Top