INFORMACJA

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach powołał Panią Dorotę Żyndę (tel. (87) 566 31 25; placowkaiodo@onet.pl) na Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Top